Advokat Nils Halaas

Når juridisk bistand er nødvendig

Advokat Nils Halaas arbeider innenfor et stort spekter av rettsområder

Samboerkontrakter

En kontrakt er i dag helt avgjørende for samboere.

Les mer ...

Familierett, Barnerett, arv og skifte

Rådgivning, opprettelse og tolkning av ektepakter og avtaler

Les mer ...

Testamenter

Arveloven har regler som bestemmer hvem som skal arve deg når du dør.

Les mer ...

Fast eiendom, bolig og husleierett

Vi jobber med kjøp, salg og utleie av bolig og næringseiendommer.

Les mer ...

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte i familiebedrifter er ofte kritisk både for bedriften og eierne.

Les mer ...

Odel- og åseterett

Det har skjedd store endringer i odelsretten den senere tid. Mange småbruk kan i dag ikke lenger løses på odel.

Les mer ...

Arbeidsrett

Nils Halaas kan hjelpe deg med arbeidsrett. Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet.

Les mer ...

Ekspropriasjons- og bygningsrett

Mange opplever at eiendommen deres blir ekproriert.

Les mer ...

Kontraktsrett

Kontraktsrettslige spørsmål aktualiseres ved en uttrykkelig eller stilltiende avtale mellom to parter.

Les mer ...

Forretningsjus

Dette er et arbeidsområde som dekker hele den forretningsjuridiske virksomhet.

Les mer ...

Forvaltningsrett

De fleste saker overfor den offentlige forvaltning – kommuner, fylkeskommuner og staten – innbefatter forvaltningsrett.

Les mer ...

Strafferett

Den som blir mistenkt av politiet for å ha gjort en straffbar handling, har rett til å la seg bistå av advokat.

Les mer ...

Om Advokat Nils Halaas

Advokat Nils Halaas startet opp advokatvirksomhet i 1993 og yter juridisk rådgivning og bistand på mange områder. Vi har bred erfaring som jurist fra statlig og kommunal virksomhet, og har de siste 26 år drevet privat praksis som advokat.

Advokatforeningen

Advokat Nils Halaas er medlem er Advokatforeningen, og kan med dette tilby en ekstra sikkerhet og kvalitetstempel til våre kunder med en slik solid og trygg organisasjon i ryggen. Foreningens mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår.

Advokat – bakgrunn

Ordet advokat betyr en som er kalt til å hjelpe, og menes med det en som snakker på vegne av andre i for eksempel en rettsak. Advokat er en beskyttet tittel, og bare dem som har fått advokatbevilling kan skilte seg med tittelen advokat. Noen kriterier som må oppfylles for å få utstedet en slik bevilling er at man må minst være 20 år gammel og inneha en juridisk embedseksamen. I tillegg må man naturlig nok ha plettfritt rulleblad.

Advokatforeningen
Advokatforeningen

Advokat Nils Halaas er stolt medlem er Advokatforeningen, og kan med dette tilby en ekstra sikkerhet og kvalitetstempel til våre kunder med en slik solid og trygg organisasjon i ryggen.

Advokatforeningen

Advokat Nils Halaas er stolt medlem er Advokatforeningen, og kan med dette tilby en ekstra sikkerhet og kvalitetstempel til våre kunder med en slik solid og trygg organisasjon i ryggen.

Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Fyll ut skjemaet under, så vil jeg ta kontakt med deg iløpet av kort tid

63 97 33 80934 22 403
Bekkestien 22, 2068 JESSHEIM
Orgnr 969 099 993

Fri rettshjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis dekket av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Spør oss gjerne om råd.