Om Advokat Nils Halaas

Advokat Nils Halaas startet opp advokatvirksomhet i begynnelsen av 1995 og yter juridisk rådgivning og bistand på mange områder. Vi har bred erfaring som jurist fra statlig, kommunal og privat virksomhet, og har dessuten mangeårig erfaring som privatpraktiserende advokat.

Advokat Nils Halaas har advokatkontor i Jessheim, og du er hjertelig velkommen innom for en prat og en kopp kaffe.

Advokatforeningen

Advokat Nils Halaas er stolt medlem er Advokatforeningen, og kan med dette tilby en ekstra sikkerhet og kvalitetstempel til våre kunder med en slik solid og trygg organisasjon i ryggen. Foreningens mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår.

Advokat – bakgrunn

Ordet advokat betyr en som er kalt til å hjelpe, og menes med det en som snakker på vegne av andre i for eksempel en rettsak. Advokat er en beskyttet tittel, og bare dem som har fått advokatbevilling kan skilte seg med tittelen advokat. Noen kriterier som må oppfylles for å få utstedet en slik bevilling er at man må minst være 20 år gammel og inneha en juridisk eksamen. I tillegg må man naturlig nok ha plettfritt rulleblad fra politiet.