Priser

Advokat Nils Halaas kjenner til betydningen av å få riktig bistand og hjelp når vanskelige situasjoner krever dette. Derfor er vi kostnadseffektive og holder moderate priser.  Vi vil alltid gi deg bekreftelse før vi begynner å jobbe for deg. I en slik bekreftelse opplyser vi om oppdragets omfang og hvordan vi vil beregne advokathonoraret.

Timepris

Timeprisen varierer med oppdragets omfang og kompleksitet, men ligger normalt mellom kr. 1.700,- og kr. 1.900,- pr. time ekskl. moms.

Tidspunkt for fakturering

I saker som viser seg å bli av noe omfang eller trekker ut i tid vil det normalt bli fakturert en gang pr. måned.

Har du rett til å få dekket utgiftene?